KNX home server

KNX Home Server je kontroler, app na internetu i aplikacija za pametnu vizualizaciju za brzo stvaranje intelektualnog sistema za upravljanje KNX stanovima, kancelarijama i kućama.
Proizvođači: Iridium mobile
ID: I3KNX