Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja Web sajta www.knx-shop.rs . Korišćenjem sajta prihvatate uslove korišćenja i da sve sadržaje koristite isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Vaši lični podaci se koriste u skladu sa politikom “Privatnosti podataka”.

VUEKO d.o.o. poseduje autorska prava na sve sadržaje Web sajta www.knx-shop.rs. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Web sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem istih i podložno je tužbi.

Prikazane cene na sajtu su sa uračunatim PDV-om. Zadržavamo pravo izmene cena, tehničkih opisa i drugih podataka o proizvodima bez prethodne najave. Sve informacije o proizvodima VUEKO d.o.o. dobija od strane proizvođača i oni su jedino odgovorni za njihovu tačnost.

VUEKO d.o.o. nije odgovoran za tipografske ili druge greške i propuste u prikazu cena, fotografija i tehničkih podataka na Web sajtu. Web linkovi (veze) koje sa našeg Web sajta vode ka drugim Web lokacijama obezbeđuju dodatne podatke o proizvodima i proizvođačima. Ove veze koristite na sopstvenu odgovornost jer VUEKO d.o.o. ne utiče na njihov sadržaj.

 

Procedura kupovine

 1. Slanje narudžbine putem Web sajta.
 2. Nakon primljene narudžbine, VUEKO d.o.o. isporučuje naručene proizvode u predviđenom roku.
 3. U slučaju bilo kakve promene (cena, rok isporuke, dostupnost proizvoda) VUEKO d.o.o. obaveštava kupca putem telefona.
 4. Ukoliko kupac želi da otkaže narudžbinu potrebno je da to učini u najkraćem mogućem roku putem telefona.

 

Troškovi dostave i plaćanje

Troškovi dostave nisu uračunati u cenu proizvoda i naknadno se obračunavaju na osnovu cenovnika kurirskih i poštanskih službi. Za narudžbine čija vrednost prelazi 6.000,00 RSD troškove dostave snosi VUEKO d.o.o.. Narudžbine je moguće preuzeti i u našoj centrali pri čemu se troškovi dostave ne obračunavaju. 

Plaćanje robe se vrši pouzećem prilikom preuzimanja paketa ili virmanski, na osnovu izdate profakture.

 

Garancija kvaliteta

Garancija za sve artikle iz naše ponude važi 2 godine (24 meseca). Delovi proizvoda podložni habanju ne podležu garanciji. 

Garancija važi od dana kupovine proizvoda do isteka garantnog roka, što se potvrđuje dokazom o kupovini i garantnim listom.

Davalac garancije garantuje da je proizvod propisanog kvaliteta i da će pravilno funkcionisati ukoliko montažu izvrše stručna i osposobljena lica koja poseduju validan KNX Sertifikat.

Davalac garancije garantuje da proizvod propisanog kvaliteta i da će pravilno funkcionisati ako se potrošač bude pridržavao priloženog uputstva za upotrebu.

Davalac garancije se obavezuje direktno ili preko servisera da će na zahtev podnosioca garantnog lista i u garantnom roku, o svom trošku, u servisu otkloniti kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji nastanu prilikom pravilne upotrebe, ili izvršiti zamenu artikla.

Davalac garancije se obavezuje da bez odlaganja u roku od 7 dana od prijema reklamacije odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešenja.

Davalac garancije izdaje garanciju u pisanoj ili elektronskoj formi kao obavezan dokumenat uz dokaz o kupovini.

Davalac garancije neće priznati garanciju:

 • ako proizvod nije ugrađen po propisanim uslovima od strane stručnih i osposobljenih lica,
 • ako se korisnik nije pridržavao uputstva za upotrebu proizvoda,
 • ako je proizvod servisiralo neovlašćeno lice ili su ugrađeni neoriginalni delovi,
 • ako je korisnik nestručno i nepažljivo postupao sa proizvodom,
 • ako su oštećenja nastala usled dejstva mehaničke sile,
 • ako su oštećenja na proizvodu prouzrokovana višom silom, curenjem baterija, prenaponom i

Garancija se odnosi samo na proizvode montirane i namenjene upotrebi od strane krajnjih korisnika, odnosno potrošača.

 

Garantni zahtev:

U slučaju da upućujete garantni zahtev, artikal treba da pošaljete, zajedno sa originalnim dokazom o kupovini (računom, garatnim listom i potvrdom o produženoj garanciji) na adresu prodavnice u kojoj ste obavili kupovinu. Ukoliko isporučeni VUEKO artikal nije saobrazan ugovoru zaključenom izmedu trgovca i potrošača, POTROŠAČ će imati sva prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.

 

Reklamacije

Prilikom prijema narudžbine, dužnost kupca je da izvrši vizuelni pregled paketa i da ukoliko primeti oštećenja, odbije prijem istog i obavesti prodavca putem telefona. Ukoliko je roba unutar paketa fizički oštećena, potrebno je da kupac u roku od 24h od prijema paketa kontaktira kurirsku službu kako bi se napravio zapisnik. U slučaju da je roba fizički neoštećena, ali neispravna, potrebno je da nas kontaktirate kako bismo rešili reklamaciju.

Kupac može bez obrazloženja vratiti proizvod VUEKO d.o.o. u roku od 14 dana od dana prijema, ukoliko proizvod ne odgovara tehničkoj specifikaciji, pri čemu je potrebno popuniti obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu. VUEKO d.o.o. se obavezuje da izvrši povraćaj novca uz dostavljeni fiskalni račun. Ukoliko je proizvod mehanički oštećen, VUEKO d.o.o. nije u obavezi da izvrši povraćaj novca. Proizvod je potrebno vratiti u originalnoj ambalaži. Troškove povraćaja robe snosi kupac.

 

Povraćaj robe

Kupovina putem našeg Web sajta www.knx-shop.rs smatra se prodajom na daljinu po Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS" br. 62/14).

Krajni kupac (potrošač) može bez obrazloženja vratiti proizvod VUEKO d.o.o. u roku od 14 dana od dana prijema ukoliko proizvod ne odgovara tehničkoj specifikaciji i nije korišćen, pri čemu je potrebno popuniti obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu. VUEKO d.o.o. se obavezuje da izvrši povraćaj novca uz dostavljeni obrazac u roku od 14 dana od dana prijema robe od kupca. Ukoliko je proizvod mehanički oštećen, VUEKO d.o.o. nije u obavezi da izvrši povraćaj novca. Proizvod je potrebno vratiti u originalnoj ambalaži, sa fiskalnim računom i garantnim listom (ukoliko je izdat). Troškove povraćaja robe snosi kupac.

Ukoliko kupac ima prigovor na saobraznost robe postupak je sledeći:

 1. kupac je dužan da proizvod dostavi lično u sedište VUEKO d.o.o. ili nas obavesti kako bi organizovali preuzimanje robe kurirskom službom,
 2. da nam uz proizvod (poželjno u original ambalaži) dostavi i original fiskalnog računa, garantni list (ukoliko je izdat),
 3. da nam opiše neispravnost i kako je došlo do kvara.

U roku od 8 dana od prijema reklamiranog proizvoda VUEKO d.o.o. je dužan da obavesti kupca o načinu rešavanja reklamacije.

obrazac reklamacioni list

Otkazivanje narudžbine

Ukoliko kupac želi da otkaže narudžbinu, potrebno je da obavesti VUEKO d.o.o. putem telefona u najkraćem roku. Od trenutka kada pošaljemo narudžbinu ona se više ne može otkazati.

 

Količinski popust

Iskoristite količinske popuste i kupujte povoljnije. Procenat popusta zavisi od količine naručenih proizvoda i unapred je definisan.

Popusti su podložni promenama i ne važe za proizvode na akciji.

 

Minimalna količina za naručivanje

Određeni proizvodi imaju minimalnu količinu za naručivanje. Minimalna količina je navedena u polju za unos količine za naručivanje. Kupac će dobiti obaveštenje ukoliko pokuša da naruči proizvod u količini manjoj od definisane minimalne količinu za naručivanje izabranog proizvoda.

Minimalne količine za naručivanje su podložne promenama.